ZP/18/2020 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Odpadów w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 24.06.2020 r. do godz. 10:15