ZP/12/2020 - DOSTAWA TERENOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ HAKOWĄ

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 23.03.2020 r. pod nr 2020/S 058-138196

SIWZ - 23.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 23.03.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 08.04.2020 r.

Termin składania ofert: 23.04.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2020 r.

Wynik postępowania - 07.05.2020 r.