ZP/6/2020 - Sukcesywne dostawy obuwia i środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2020 r. pod nr 519309-N-2020

 SIWZ - 03.03.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 09.03.2020r.

Termin składania ofert: 11.03.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 11.03.2020r.

Wynik postępowania w zakresie części nr 1 - 17.04.2020 r.

Wynik postępowania w zakresie części nr 2 - 04.05.2020 r.