ZP/45/2019 - Sukcesywne dostawy obuwia i środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2020 r. pod nr 502704-N-2020

 SIWZ - 14.01.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 14.01.2020r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 21.01.2020r.

Termin składania ofert: 27.01.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 27.01.2020r.

Wynik postępowania w zakresie części nr 1 - 05.02.2020r.

Wynik postępowania w zakresie części nr 2 - 07.02.2020r.