ZP/39/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 200132, 200121*

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 14.01.2020 r. pod nr 2020/S 009-016775

SIWZ - 14.01.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 14.01.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 17.02.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 17.02.2020 r.

Wynik postępowania - 11.03.2020 r.