ZP/16/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 07.06.2019 r. pod nr 2019/S 109-265655

SIWZ - 07.06.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 07.06.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 04.07.2019 r.

Termin składania ofert: 11.07.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 12.07.2019r.

Wynik postępowania - 18.07.2019 r.

 

ZP/12/2019 Dostawa, montaż i uruchomienie autonomicznego systemu monitoringu termowizyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2019 r. pod nr 557012-N-2019

SIWZ - 05.06.2019 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia - 05.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ - 05.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ - 05.06.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 05.06.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 12.06.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2019 r. pod nr 540118392-N-2019

Przedłużenie terminu składania ofert - 14.06.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2019 r. pod nr 540120832-N-2019

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 18.06.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2019 r. pod nr 540122979-N-2019

Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 24.06.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 11:00

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania - 10.07.2019 r.