ZP/20/2020 - Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2020 r. pod nr 549932-N-2020

SIWZ - 10.06.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 10.06.2020 r.

Termin składania ofert: 23.06.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.06.2020 r.

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 - 26.06.2020 r.

DT/1/2020 Dialog Techniczny "Modernizacja Sortowni Odpadów Komunalnych"

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym - 09.06.2020r.

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej

Termin przesyłania zgłoszeń udziału w dialogu : 15.06.2020 r. do godz. 12:00

Dodatkowe informacje do Dialogu - 17.06.2020

Załącznik nr 1 - 17.06.2020

Załącznik nr 2 - 17.06.2020

Załącznik nr 3 - 17.06.2020